Zapraszamy do kontaktu
  Chętnie opowiemy więcej

  84 664 11 57
 

 

Asiston Produkcja

Aplikacja usprawniająca procesy produkcyjne. Została przygotowana jako dodatek do programów Subiekt GT i Subiekt Nexo. W sposób kompleksowy wspomaga kluczowe obszary związane z organizacją procesu produkcyjnego takie jak planowanie, zarządzanie i rozliczanie produkcji w różnego rodzaju zakładach produkcyjnych w średnich i dużych firmach.

FUNKCJONALNOŚCI:

 • Receptura - moduł umożliwia zarządzanie strukturą produkcyjną, pozwala na kontrolę gniazd i maszyn, wspiera zarządzanie partiami surowców oraz pozwala harmonogramować produkcję. W module określana jest nazwa produktu końcowego, potrzebne materiały, wykonywane czynności, stosowane półprodukty, zamienniki czy narzuty

 • Kontrola składu surowcowego – integracja z systemem sprzedaży Subiekt nexo oraz dokumentacją dyspozycji wydania z magazynu na potrzeby produkcji pozwalają na kontrolę składu danego surowca.

 • Zaopatrzenie - moduł umożliwia określenie przyszłego zapotrzebowania na surowce niezbędne do produkcji. Na podstawie stanów minimalnych, zamówień od odbiorców, aktualnego stanu i rotacji towarów następuje wyliczenie ilości potrzebnych surowców oraz wygenerowanie odpowiednich zamówień do dostawców.

 • Harmonogram produkcji - rozwiązanie pozwala na tworzenie, kontrolę i modyfikację rozplanowania produkcji w czasie. Mechanizm wspomaga handlowców podczas uzyskiwania informacji o możliwych terminach realizacji zamówień już na etapie ofertowania

 • Kontrola jakości - moduł pozwala na rejestrację specyfikacji jakościowych umożliwiających określanie badanych parametrów i kryteriów koniecznych do spełnienia przez produkty.

 • Operacje technologiczne – moduł pozwala na określenie pracochłonności produkcji, obciążenia maszyn i personelu na podstawie uwzględnionych w recepturach procesów i wykonywanych operacji technologicznych oraz wykorzystywanych maszyn.

 • Kompletacja i konfekcjonowanie – aplikacja pozwala nie tylko na sprawne rozliczanie możliwych dekompletacji, ale także na lepsze zarządzanie odpadami produkcyjnymi. Moduł uwzględnia możliwość przekształcenia jednego towaru w kilka lub odwrotnie

 • Koszty produkcyjne – poprzez zastosowanie receptur produkcyjnych możliwe jest wspomaganie kalkulacji planowanego kosztu wytworzenia towaru. Pozwala to na bieżącą kontrolę kosztów wytworzenia przez ich porównanie z faktycznymi kosztami produkcji czy z kosztami przewidywanymi

KORZYŚCI DLA KLIENTA

 • poprawa organizacji procesu produkcyjnego i przepływu informacji
 • zwiększenie efektywności pracy
 • podgląd i analiza bieżącej produkcji i zleceń
 • polepszenie terminowości realizacji zleceń
 • ułatwienie harmonogramowania i nadzorowanie postępu
 • poprawienie procesów zaopatrzenia związanych z realizacją zleceń
 • kalkulacja kosztów produkcji