Zapraszamy do kontaktu
  Chętnie opowiemy więcej

  84 664 11 57
 

 

Insoft PC Pos Premium

To nowoczesne rozwiązanie informatyczne służące do obsługi systemów kasowych z różnymi stanowiskami kasowymi PC-POS 7

Podstawowym zadaniem programu jest komunikacja oraz nadzór nad kasjerami i kasami, widoczne się bieżące utargi zarejestrowane na kasach jak również wyniki pracy kasjerów, jak również rozliczanie zmian kasjerów.

Dzięki własnej bazie danych program przechowuje m.in.

  •  szczegółowe paragony z kas,
  •  dokumenty rozliczeń zmian kasjerów,
  •  inne dokumenty rejestrowane na kasach,

System PC-POS Premium złożony jest z elementów:

  •  komputerowych kas PC-POS 7 (dla stanowisk pracujących w środowisku MS Windows oraz Linux)
  •  administracyjnego progrqamu POSAdmin, który jest przeznaczony do zarządzania komunikacją z kasami oraz nadzoruje prace kasjerów
  •  serwera wymiany danych czyli Server0BackOffice, umożliwiającego komunikację POSAdmina z PC-Market 7.