Oprogramowanie dla branż:

  Zapraszamy do kontaktu
  Chętnie opowiemy więcej

  84 664 11 57
 

 

WMS - aplikacja usprawniająca procesy magazynowe

W naszym portfolio znajdą Państwo autorskie rozwiązania takie jak:

 • Asiston Produkcja,
 • Asiston B2B,
 • Internetowe Biuro Rachunkowe,
 • Elektroniczny Obieg Dokumentów, 
 • Asiston WMS.

W poniższym artykule przedstawimy moduły, możliwości zastosowania oraz korzyści aplikacji usprawniającej procesy magazynowe -  Asiston WMS. Opisy pozostałych produktów znajdują się na naszej stronie internetowej. 

Asiston WMS to nowoczesna aplikacja pozwalająca usprawniać procesy magazynowe. Została przygotowana jako dodatek do programów Subiekt GT i Subiekt Nexo. Uzupełnieniem programu jest aplikacja mobilna na kolektory danych. Program składa się z modułów odpowiedzialnych za obsługę poszczególnych procesów. 

1. Zarządzanie magazynem:

 • Magazyn - zawiera listę składowanych produktów, umożliwia sprawne przeglądanie i wyszukiwanie według ich kategorii. Tworzone są zlecenia wydawania i przyjmowania towarów. System pozwala generować etykiety z kodami kreskowymi
 • Podgląd - aplikacja pozwala na podgląd rozłożenia produktów. Widok ogólny jest planem magazynu, gdzie kolorami zaznaczone są zapełnienia regałów. Widok szczegółowy to poziomy segmentu z gniazdami i miejscami paletowymi
 • Raporty – program dostarcza informacje dotyczące przyjęć, wydań i przesunięć towaru
 • Czytnik kodów kreskowych - pozwala na komunikację pomiędzy kolektorami danych a aplikacją główną. Wysyła i odbiera zlecenia wydań i przyjęć towaru, oraz aktualizuje rozmieszczenie produktów w magazynie

2. Obsługa skupu:

 • Rejestracja towarów - aplikacja umożliwia tworzenie kart produktów, zawierających dane kontrahenta, przyjęć, ilości towarów i wykorzystanych. Na podstawie zapisanych danych generowane są kody kreskowe oraz etykiety
 • Magazyn opakowań - pozwala na zarządzanie posiadanymi opakowaniami oraz prowadzeniem ewidencji wypożyczeń i zwrotów
 • Integracja z wagami - aplikacja jest integrowana ze sprzętem wagowym, pozwala na skrócenie procesu uzupełniania karty produktu. Waga towaru jest odczytywana z urządzania, a następnie pomniejszana o ciężar opakowania
 • Raporty i zamówienia - system generuje dokumenty PZ, WZ, raporty ilościowe i jakościowe produktów, raporty narastające konkretnego towaru i kontrahenta oraz bilanse wypożyczeń i zwrotów opakowań

3. Kontrola wydań magazynowych:

 • Przyjęcie towaru – tworzona jest karta przyjęcia towaru poprzez wybranie kategorii produktu, następnie skanując kody kreskowe przypisuje do niej odpowiednie towary. Po uzupełnieniu informacji, plik jest eksportowany do Subiekta
 • Składanie zamówień - dział zamówień tworzy dokument zawierający wykaz produktów wraz z przypisanymi do nich kodami kreskowymi. Informacja o nowym zleceniu trafia bezpośrednio na czytniki kodów używane w magazynie
 • Wydanie magazynowe – aplikacja umożliwia zlokalizowanie i zeskanowanie kodów kreskowych na zamówionych produktach. W ten sposób można zamknąć zlecenie. Po kompletacji pojawia się powiadomienie w Subiekcie
 • Dystrybucja faktur - program usprawniający przepływ informacji. Mechanizmy przeszukują bazy danych, pobierając z nich faktury, segregują je i umożliwiają przekazanie do dalszego obiegu. Zatwierdzone dokumenty są wysyłane do adresatów
Powrót do listy